Cennik

I wizyta

60 zł

Wywiad żywieniowy

Analiza składu ciała (na I wizycie gratis) + interpretacja wyników  

Pomiary antropometryczne 

Analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych

Ustalenie planu działania i określenie celuII wizyta

GRATIS

Odbiór diety

Objaśnienie dotychczas powstałych wątpliwości 

Omówienie założeń ustalonego planu żywieniowego

III wizyta

50 zł

Kontrolne pomiary antropometryczne 

Kontrolna analiza składu ciała

Ocena samopoczucia

Dogłębne przeanalizowanie postępów dietetycznych
Plan żywieniowy on-line

150 zł

Wywiad żywieniowy - ankieta on-line 

Plan żywieniowy 14 dni 

Nieograniczony kontakt mailowy


Jadłospis 7 dni

80zł / 100zł

Więcej niż jedna jednostka chorobowa 

Jadłospis 14 dni

120zł / 150 zł

Więcej niż jedna jednostka chorobowa 

Plan żywieniowy 4-dniowy

50 zł

Analiza składu ciała + interpretacja poza wizytą 

20 zł