REGULAMIN PORADNI DIETETYCZNEJ SIŁA DIETY

1. Usługa dietetyczna ma charakter prozdrowotny, a dietetyk wskazuje najbardziej odpowiednie rozwiązania dietetyczne dopasowane indywidualnie dla każdego klienta. Jednakże ułożony plan żywieniowy nie ma charakteru leczniczego, zatem stanowi wsparcie leczenia prowadzonego przez lekarza specjalistę.
2. Dietetyk w ciągu 5 dni roboczych jest zobowiązany na przekazanie klientowi jadłospisu (preferowany odbiór do rąk własnych połączony z wcześniej umówioną bezpłatną wizytą – 15min. lub drogą mailową).
3. Pacjent/ klient jest zobowiązany poinformować dietetyka o wszystkich chorobach, schorzeniach oraz dolegliwościach mu towarzyszących.
4. Pacjent/klient zobowiązany jest przedstawić prawdziwe informacje podczas przeprowadzania wywiadu żywieniowego oraz konsultacji on-line.
5. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Dietetyka.
6. Jadłospis oraz zalecenia żywieniowe są przeznaczone wyłącznie na użytek własny pacjenta/klienta. Zabrania się rozpowszechniania materiałów otrzymanych od dietetyka osobom trzecim z zaznaczeniem, iż są one indywidualnie dopasowane.
7. Opłata za jadłospis powinna zostać uiszczona w dniu zamówienia.
8. Plan żywieniowy on-line zostaje przesłany pacjentowi/klientowi po uprzednim dokonaniu przelewu na konto bankowe.
9. Wszystkie informacje przekazane przez pacjenta/klienta objęte są tajemnicą zawodową.
10. Wszystkie materiały edukacyjne przekazane przez Poradnię Dietetyczną Siła Diety są objęte prawem autorskim i wszelkie kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
11. Dietetyk zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania planu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia pacjenta/klienta.